Πρόσκληση σε ανοιχτό επιχειρηματικό εργαστήριο από τον ΣΕΒΕ

By   05/05/2015

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, σας προσκαλεί στο Ανοιχτό Επιχειρηματικό Εργαστήριο με τίτλο:«Προοπτικές ανάπτυξης εξαγωγών και διαμόρφωση στρατηγικής» την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 στις 11:30, στο Συνεδριακό Κέντρο Επιμελητηρίου Σερρών, Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες.