Παράταση Υποβολής Φακέλων

By   15/05/2014

Παράταση πήρε η υποβολή φακέλων υποψηφίων Νέων Αγροτών έως τις 06/6/2014. σήμερα υπογράφηκε και εκδόθηκε το ΦΕΚ.