Παράταση Leader

By   24/09/2014

Παράταση έως 10/10/2014 δόθηκε για την κατάθεση φακέλων στο πρόγραμμα LEADER Σερρών.