Παράταση δηλώσεων ΟΣΔΕ

By   27/03/2015

Παράταση των δηλώσεων ΟΣΔΕ έως 15/06/2015, σύμφωνα με το πράσινο φως που έδωσε η Ε.Ε..