ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ

Κεντρικό κατάστημα στην οδό Δελαπόρτα 3 στη Σέρρες (παραπλεύρως Δικαστηρίων) στα τηλέφωνα 2321023993 και κιν. 6936169060

Υποκατάστημα (όλο το χρόνο) στη Ροδόπολη στο τηλέφωνο 2327022282

Κινητό συνεργείο στη Νιγρίτα στα τηλέφωνα 2322026115 και 6972242125 Επίσημος Συνεργάτης Βαγγέλης Φραντζανάς

Κινητό συνεργείο στη Βέργη στο τηλέφωνο 6936145145 Επίσημος Συνεργάτης Ευριπίδης Ρίζος

Επικοινωνήστε μαζί μας και στο loridas@agrobusiness.gr 

εμπρόθεσμη υποβολή Δηλώσεων ΟΣΔΕ έως 15 Μαΐου κάθε έτους