Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ 2015

By   08/04/2015

Από Μ. Τρίτη ξεκίνησε η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος του ΟΓΑ με τη δόση του πρώτου τριμήνου του 2015.