Νέα Προκήρυξη Leader

By   22/07/2014

Νέα προκήρυξη LEADER από 22/7/2014 έως 23/9/2014 η κατάθεση των φακέλων. Όλες οι ιδιωτικές επενδύσεις του προγράμματος. Λεπτομέρειες προσεχώς.