Ανακοίνωση Νέας ΚΥΑ

By   19/12/2013

Ανακοινώθηκε η νέα ΚΥΑ για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών. Ενημέρωση στο γραφείο μας για τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο νέο πρόγραμμα.