31ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας

By   17/09/2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του 31ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.) στις Σέρρες, με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του SIRIS HOTEL (Τέρμα Αγ. Γεωργίου, Λεύκωνας Σερρών), από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής και παρακολούθησης στο Συνέδριο και τις επιστημονικές εισηγήσεις έχουν, εκτός από τα μέλη της Ε.Ζ.Ε. και μη μέλη, συμπεριλαμβανομένων Ακαδημαϊκών, Ερευνητών – Μελετητών, Φοιτητών, εκπροσώπων Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Θεσμικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων του κλάδου της Ζωικής Παραγωγής, καθώς και Παραγωγών, Κτηνοτρόφων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου.

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.), Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ελλήνων Επιστημόνων του τομέα της Ζωικής Παραγωγής, και Μέλος του European Association for Animal Production, μέσω των ετήσιων πανελλαδικών και διεθνών Συνεδρίων που διοργανώνει, συμβάλλει στην προαγωγή της Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

Η διεξαγωγή του Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. γίνεται στις Σέρρες για δεύτερη φορά ενώ πρώτη ήταν το έτος 1982 όπου φιλοξενείται ξανά ένας σημαντικός Θεσμός, με πανελλαδική αναγνωρισιμότητα και ακτινοβολία, δημιουργώντας προϋποθέσεις που ενισχύουν και συνδέουν την επιστημονική γνώση με τους επιχειρησιακούς όρους δικτύωσης και εξωστρέφειας στον τομέα της Ζωικής Παραγωγής.

.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αθανάσιος Ι. Λωρίδας

Γεωπόνος MSc. Ζωικής Παραγωγής

.

το πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ

31o SYNEDRIO EZE

.