χωρίς θεώρηση από τη ΔΟΥ τα μισθωτήρια αγρών για το ΟΣΔΕ έως 1200 € ετησίως

By   12/06/2015

δεν είναι απαραίτητη η θεώρηση από τη ΔΟΥ για τα μισθωτήρια αγρών για το ΟΣΔΕ έως 1200 € ετησίως για μισθωτήρια πριν της 1-1-2014 και 960 για μετά τη 1-1-2014 σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συμπλήρωση των δηλώσεων.