τέλος της τραπεζικής αργίας

By   20/07/2015

τέλος της τραπεζικής αργίας μετά από τρεις εβδομάδες, οι τράπεζες ανοίγουν από σήμερα. Βελτίωση των όρων για τις συναλλαγές εσωτερικού με σωρευτική ανάληψη των 60 ευρώ/ ημέρα και έως 420/ εβδομάδα και περιορισμοί όσον αφορά την εξαγωγή χρήματος στο εξωτερικό. δείτε τα όλα στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου εδώ.