τέλος στο πρόβλημα με τα περιστέρια στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών

By   29/09/2015

Τέλος δόθηκε στο πρόβλημα με τα περιστέρια στον αίθριο εσωτερικό χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών με την τοποθέτηση ειδικού διχτυού απομάκρυνσης πτηνών. Τη μελέτη και τοποθέτηση έγινε από την επιχείρηση του κ. Λωρίδα Αθανασίου Γεωπόνου Ειδικού Ζωοτέχνη κατόπιν συνεννόησης με το Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών. Το ειδικό bird net που τοποθετήθηκε σε όλο το άνοιγμα της εσωτερικής αυλής του κτιρίου εμποδίζει πλέον την είσοδο των περιστεριών στο χώρο με αποτέλεσμα το σταμάτημα των κουτσουλιών στα παράθυρα, τα περβάζια, τις μονάδες κλιματιστικών, κλπ χωρίς όμως να είναι ενοχλητικά ορατό στο μάτι και χωρίς να εμποδίζει τον αερισμό και το φωτισμό του χώρου.

20150928_143805 b20150928_145730 b