Προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020

By   11/02/2016

Προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Ξεκινάει το ΕΣΠΑ από 08 Μαρτίου με την προκήρυξη των τεσσάρων προγραμμάτων, που ανακοινώθηκε σήμερα, όπως είχαμε ενημερώσει από την ιστοσελίδα μας στις 09-01-2016, για προκήρυξη στις αρχές Φεβρουαρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και διευκρινήσεις και για τη σύνταξη αίτησης υποψηφιότητας στο τηλ. 2321023993 και στο loridas@agrobusiness.gr για ολοκληρωμένες και οικονομικές λύσεις και προτάσεις, με τη σιγουριά και τη συνέπεια του γραφείου μας.

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» από 8/3/2016 έως 15/4/2016

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από 17/3/2016 έως 27/4/2016

Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από 7/4/2016 έως 20/5/2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» από 29/3/2016 έως 17/5/2016