Προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών

By   21/04/2016

έγινε η Προδημοσίευση από το ΥΠΑΑΤ που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020.

Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται ανά Περιφέρεια για μετά το καλοκαίρι.

Δικαιούχοι του μέτρου θα είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας έως 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.

Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000 € που εκφράζεται στο νέο τύπο υπολογισμού με την τυπική απόδοση.

Είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό τουλάχιστον κατά 51%, για πρώτη φορά.

Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4 έτη.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

Για πληροφορίες στο τηλ. 2321023993 και στο loridas@agrobusiness.gr