ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 2022

By   16/02/2022

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογική Γεωργία’’ του ΠΑΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 25 Φεβρουαρίου 2022 (25/02/2022) έως και 31 Μαρτίου 2022 (31/03/2022) και ώρα 00:00, και όχι από 16/02/2022 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή του φακέλου σας.