Παράταση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

By   26/04/2016

Απόφαση παράτασης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» για ένα επιπλέον μήνα έως 24-5-2016 εκδόθηκε χθες και μαζί η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης