παράταση των βιολογικών έως 13/3

By   04/03/2017

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017. Ισχύει για όλες τις δράσεις μετατροπής και διατήρησης βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφιας