Παράταση Αιτήσεων Νέων Αγροτών έως 28 Δεκεμβρίου

By   14/12/2021

Με απόφαση του ΥΠΑΑΤ δόθηκε ολιγοήμερη παράταση στη δύσκολη εργασία που πρέπει να τελέσουν οι Γεωπόνοι – Μελετητές για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2021 και εντός πολύ στενών χρονικών ορίων.

Περίοδος καταχώρησης και περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης:

Ως περίοδος έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 12-11-2021.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 14/12/2021 και ώρα 13:00.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ ορίζεται η Τρίτη, 28/12/2021 και ώρα 13.00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ για την υποβολή πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 28-12-2021.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης υποβάλλονται στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής του υπομέτρου (με κωδικούς χρήστη), μέχρι και τη Δευτέρα, 27/12/2021 και ώρα 13:00.