Οι νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2017

By   05/08/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 02 Αυγούστου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι οποίες θα ισχύσουν
από το 2017.
Συγκεκριμένα, ο νέος πίνακας των συνδεδεμένων ενισχύσεων έχει ως εξής:
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2017
ΡΥΖΙ 7.811.531
ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 12.000.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 3.000.000
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ. 7.603.500
ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ 4.882.207
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ * 6.835.089
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 2.929.324
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 950.000
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 6.835.089
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ 2.929.324
ΣΤΑΦΙΔΑ 5.000.000
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 4.000.000
ΜΗΛΑ 4.000.000
ΚΡΟΚΟΣ 500.000
ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ * 25.809.281
ΦΥΤΙΚΗ 95.085.345
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 50.978.015
ΒΟΕΙΟ 36.336.635
ΕΙΔΙΚΑ 3.380.000
ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ 781.153
ΖΩΙΚΗ 91.475.803
ΣΥΝΟΛΟ 186.561.148