Νέες πληρωμές αγροτικών

By   21/12/2018

όπως άρχισε να φαίνεται στους λογαριασμούς των ενεργών και κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, έγιναν οι πληρωμές του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος και της εξισωτικής ενίσχυσης για το έτος 2018.

Στο σύνολο των πελατών του Κ.Υ.Δ. Αθανάσιος Λωρίδας στη Σέρρες (Λωρίδας – Ρίζος ΓΕΩΠΟΝΟΙ) δεν υπήρξαν προβλήματα σε καμία από τις πληρωμές των ενισχύσεων.

Συνεχίζουμε να βοηθάμε τους αγρότες του τόπου μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και την πιο άρτια εξυπηρέτηση.

Στο agrobusiness.gr μετατρέπουμε τη Γνώση σε Αποτέλεσμα !!!