νέα παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

By   26/05/2015

με ανακοίνωση του Υπουργείου δόθηκε παράταση για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2015 έως 02 Ιουνίου για τη ζωική και έως 15 Ιουνίου για τη φυτική παραγωγή.