Νέα παράταση αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

By   01/06/2018

Παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους Νομούς στους οποίους έχει γίνει ανάρτηση από τον Οκτώβριο 2017 και μετά.