ημερίδα ενημέρωσης για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ και τους ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

By   17/01/2018

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 στις 6:30 μμ.

στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2018

 

  • Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

 

  • Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

 

Ομιλητές:

Αθανάσιος Λωρίδας Γεωπόνος MSc. – Μελετητής

Ευριπίδης Ρίζος Γεωπόνος – Μελετητής

 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 2018

  • Ανάρτηση δασικών χαρτών στο νομό Σερρών
  • διαδικασία αντιρρήσεων
  • προβλήματα και λύσεις

 

Ομιλητής:

Γεώργιος Καναβός Δασολόγος – Μελετητής

 

 

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  Ι Ω Α Ν.  Λ Ω Ρ Ι Δ Α Σ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Υ Π Ο Δ Ο Χ Η Σ  Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν  Ο Σ Δ Ε

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του ΑΠΘ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Μελέτες – Αναπτυξιακά Προγράμματα – Σχέδια Βελτίωσης – Βιολογικά – Εκτιμήσεις –  Άδειες Λειτουργίας

HACCPISO – Απεντομώσεις – Μυοκτονίες – Απολυμάνσεις – Αγροτικά μηχανήματα – Εξοπλισμοί

Δελαπόρτα 3 · Σέρρες · τηλ./ fax: 23210 23993 · υπ/μα Ροδόπολη · τηλ./fax: 2327022282

loridas@agrobusiness.gr  · www.agrobusiness.gr