Εγκρίσεις Σχεδίων Βελτίωσης 2020 μέτρα 4.1.1 και 4.1.3

By   30/01/2020

Ανακοινώθηκαν οι εγκεκριμένοι, οι επιλαχόντες και οι απορριπτόμενοι των μέτρων 4.1.1 και 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης.

Στο μέτρο 4.1.1 σε σύνολο 2018 εντασσόμενων φυσικών και νομικών προσώπων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι βαθμολογία 64,84 μόρια, στις Σέρρες εντάσσονται 264 προτάσεις ως εξής:

  1. Δήμος Αμφίπολης 40
  2. Δήμος Βισαλτίας 60
  3. Δήμος Εμμανουήλ Παππά 29
  4. Δήμος Ηράκλειας 15
  5. Δήμος Νέας Ζίχνης 50
  6. Δήμος Σερρών 38
  7. Δήμος Σιντικής 32

Στο μέτρο 4.1.3 σε σύνολο 88 εντασσόμενων φυσικών και νομικών προσώπων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες εντάσσονται 44 προτάσεις

Σε σύνολο 88 εντασσόμενων συλλογικών σχημάτων στο 4.1.1 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες εντάσσονται 18 προτάσεις και στο 4.1.3 εντάσσεται 1 πρόταση.

σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 65138 (178)/ 29-01-2020 έγγραφο αποτελεσμάτων που μας απέστειλε η Π.Κ.Μ.