αποτελέσματα των ενστάσεων των Νέων Αγροτών

By   18/06/2015

δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των ενστάσεων του προγράμματος των Νέων Αγροτών από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας και της λοιπής χώρας. δείτε τα αποτελέσματα