δημιουργία μητρώου υποψηφίων από τον ΑΣΕΠ

By   16/07/2015

με ανακοίνωσή του ο ΑΣΕΠ θα καταρτίσει μητρώο υποψηφίων σε ηλεκτρονική βάση για την επιτάχυνση των διαδικασιών επιλογής σε διάφορες προκυρήξεις. Οι προς ένταξη υποψήφιοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού-Οικονομικού, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής και Μηχανικών.