δήλωση συγκομιδής οινοστάφυλων

By   28/09/2015

Έως τις 30 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής για τις δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων από τους παραγωγούς. 

Η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 436/2009, για όλους τους παραγωγούς είτε παραδίδουν την παραγωγή τους σε οινοποιεία, είτε οινοποιούν οι ίδιοι για λογαριασμό τους. Για το έτος 2015, οι Δηλώσεις Συγκομιδής, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και αποτελεί προϋπόθεση για την άδεια απόσταξης.