Απόφαση Παράτασης του Χρόνου Υλοποίησης, Τροποποιημένος Οδηγός & ΦΕΚ του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»

By   28/08/2015
Απόφαση Παράτασης του Χρόνου Υλοποίησης έως 31/12/2015 και τροποποίηση του Οδηγού & ΦΕΚ του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» περισσότερα εδώ