απογραφή ζωικού κεφαλαίου στην κτηνιατρική βάση δεδομένων έτους 2015

By   19/11/2015

Το Υπ.Α.Α.Τ. με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι προκειμένου να καταβληθεί η προκαταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους εφαρμογής 2015, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης των κτηνοτρόφων στην Κτηνοτροφική Βάση Δεδομένων. Έως 11 Δεκεμβρίου η απογραφή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο http://e-services.minagric.gr/  αλλιώς έως 27 Νοεμβρίου στην οικεία Κτηνιατρική αρχή.