ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ και μη, ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

By   15/07/2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ και μη,

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και

ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

 

 

Αθήνα, 14-7-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
δεν θα παραταθεί.

Θα ακολουθήσει την 1 Αυγούστου νέα προκήρυξη των δύο καθεστώτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

 

 

Γενική Γραμματεία

Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ