ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το τέλος των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2020

By   15/07/2020

O ΟΠΕΚΕΠΕ σας ενημερώνει  ότι στο επόμενο διάστημα, με καταληκτική ημερομηνία  τις 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, μέσω του ΚΥΔ που έχετε υποβάλει την Αίτηση σας, μπορείτε να προβείτε στις τυχόν απαιτούμενες  διορθώσεις  των Αιτήσεων σας. Tα αποτελέσματα του 17ου διασταυρωτικού ελέγχου της αίτησής σας, έχουν αναρτηθεί, στην εφαρμογή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020

επικαλύψεις – διπλοεγγραφές, μη επιλέξιμα, κλπ