Έρχονται τα νέα προγράμματα στον αγροτικό τομέα

By   02/09/2016

Έρχονται τα νέα προγράμματα στον αγροτικό τομέα έως το τέλος του 2016 σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού κ. Αποστόλου από την ΕΡΤ. Νέοι αγρότες, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Γεωργοπεριβαλλοντικά και Σχέδια βελτίωσης.κυλιόμενο