Έγκριση Νέων Φορέων υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ

By   01/03/2016

την καταρχήν έγκριση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε το μελετητικό γεωπονικό γραφείο «Αθανάσιος Λωρίδας» ως Φορέας υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για την περίοδο 2016-2020. Στις 07 και 08 Μαρτίου στην Αθήνα θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την οριστική έγκριση των Φορέων.